Med hösten i antågande är det en optimal tid att börja tänka på viktiga åtgärder för att skydda ditt hem och din familj. En av de mest betydelsefulla åtgärderna du kan göra är att genomföra en radonmätning. 

Radon är en osynlig och luktfri gas som har potential att tränga in i ditt hem genom sprickor och håligheter. Långvarig exponering för höga radonhalter är kopplad till en ökad risk för lungcancer. Genom att mäta radonhalten i ditt hem kan du fastställa om ditt boende utsätter din familj för denna potentiella hälsorisk och agera därefter.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten bedöms cirka 500 fall av lungcancer varje år i Sverige vara kopplade till radonexponering. Radon utgör den största orsaken till lungcancer i landet, efter rökning. Därför är det av yttersta vikt att genomföra regelbundna radonmätningar. 

Enligt uppskattningar från Folkhälsomyndigheten finns det minst 400 000 bostäder där radonhalterna överstiger det nationella riktvärdet på 200 Bq/m3. 

För att få tillförlitliga resultat och en korrekt bedömning av det årliga medelvärdet är eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april, den mest passande perioden för radonmätning. 

För en noggrann bedömning av radonhalterna i ditt hem är spårfilmsdosor för långtidsmätningar det mest pålitliga valet. Mätningen bör vara igång i minst två månader för att ge ett exakt årligt medelvärde. Genom att placera ut dosorna i de rum där du tillbringar mest tid, som vardagsrummet eller sovrummet, får du en realistisk uppskattning av exponeringen.

Om du behöver snabba uppskattningar av radonhalten, till exempel vid husköp, kan korttidsmätningar vara ett smidigt alternativ. Resultaten från en korttidsmätning bör dock ses som rådgivande. 

När du fått resultaten av din radonmätning är det avgörande att vidta lämpliga åtgärder. Vid höga radonhalter kan du vidta åtgärder som att förbättra ventilationen. 

Att mäta radon i ditt hem är viktigt för att skapa en trygg och hälsosam inomhusmiljö. Genom att agera tar du kontroll över din boendemiljö och kan vidta åtgärder för att minimera risken för radonexponering.