Radonsäsongen är här, och det är dags att agera för att säkerställa en hälsosam och trygg boendemiljö. Genom att utföra en noggrann radonmätning med mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du ta kontroll över radonhalten i ditt hem och minimera hälsoriskerna.

Att upptäcka radon är viktigt för att säkerställa en hälsosam boendemiljö. Gränsvärdet för radon i bostäder och offentliga byggnader är satt till 200 Bq/m³. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon omkring 500 fall av lungcancer årligen i Sverige och är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning. Med cirka 325 000 bostäder i Sverige uppskattas ha radonhalter över gränsvärdet är det dags att agera.

För att få tillförlitliga resultat och ett årsmedelvärde rekommenderas en långtidsmätning på minst 60 dagar, under eldningssäsongen från den 1 oktober till den 30 april. Processen är enkel och kan utföras själv. Beställ radondosor, placera dem enligt medföljande instruktioner, och skicka tillbaka dosorna för analys när mätperioden är över. Inom cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som klargör om radonhalten är förhöjd eller inom säkra gränser.

Radon kan finnas överallt och det är därför viktigt att regelbundet genomföra radonmätningar. Det är särskilt kritiskt att göra en radonmätning:

  • Vid husköp eller försäljning av en bostad.
  • Efter om- eller tillbyggnation av din bostad.
  • Efter förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet.
  • Vid nybyggnation.
  • Om det har gått mer än tio år sedan din senaste radonmätning.
  • Om du misstänker att radon kan finnas i din bostad.

Om radonhalten överstiger 200 Bq/m³ är det avgörande att vidta lämpliga åtgärder. Åtgärderna kan innefatta att öka luftomsättningen, täta eller isolera, samt behandla radon i hushållsvattnet genom luftning eller kolfilter.

Att agera förebyggande och genomföra regelbundna radonmätningar är nyckeln till att skapa en säker boendemiljö för dig och din familj. Beställ din radonmätning idag!

Övrigt