Radon är en osynlig, luktfri och smaklös gas som kan finnas i våra hem och påverka vår hälsa om vi inte är försiktiga. 

Radon är en speciell sorts gas som kommer från marken. Du undrar kanske hur en gas kan vara farlig, men här är saken: när radon gas bryts ned, bildar den andra små partiklar som kan vara farliga om vi andas in dem. En viktig sak att veta är att radon inte är farligt när det är ute i friska luften, men om det kommer in i våra hem och blir instängt kan det bli farligt.

Nu undrar du kanske varför radon är farligt. När vi andas in radon, kan det öka risken för att vi får lungcancer när vi blir äldre. Vi vill ju inte ha det, eller hur? Lungcancer är en allvarlig sjukdom som kan göra oss mycket sjuka, och vi vill vara säkra och hålla oss friska.

För att veta om det finns radon i våra hem, måste vi använda något som kallas för  radonmätare. Det är som en speciell dosa som kan berätta om det finns radon i ditt hus. Radonmätningen görs genom att placera en liten dosa i olika rum. 

Om radonmätningen visar att det finns för mycket radon kan man förbättra ventilationen. Ibland kan det krävas mer omfattande åtgärder som att tapetsera med radontapet eller installera en radonsug.

Genom att vara uppmärksam och medveten om radon visar du att du tar din hälsa på allvar. Kom ihåg att kunskap är nyckeln till att hålla oss friska och säkra. Genom att lära oss om radon och andra hälsorelaterade ämnen kan vi ta bättre hand om oss själva och våra familjer. Så nu vet du vad radon är och varför det är viktigt att mäta det i ditt hem. Det handlar om att ta hand om sin hälsa!